Välkommen till Föreningen Oberoende Public Service!

Vi bedriver en parallell utredning inför nästa sändningstillstånd för radio och TV. Ett unikt initiativ i svenskt utredningsväsende, med fokus på det som regeringens utredare inte vill eller får undersöka. Målet är att presentera ett högkvalitativt, kompletterande underlag för beslutsfattarna i Regering och Riksdag. Vår utgångspunkt: Ja till ett starkare och bredare uppdrag för Public Service, nej till begränsning och politisering.

Läs vår slutrapport ”Framtid för Public Service – bredda uppdraget, stärk oberoendet

Se och hör OPS ordförande Christina Jutterström kommentera regeringens PS-utredning i SVT Forum den 13 maj 2024

Regeringens utredning kan du läsa här

  • Vi har etablerat en medlemsorganisation med ett 90-tal medlemmar, skapat en hemsida och en facebook- grupp med 380 följare.
  • Vi har fått finansiellt stöd på 100 000 kronor till vår verksamhet.
  • Vi har genomfört åtta seminarier, vilka gett oss underlag för OPS-dokument som i sin tur fungerar som underlag för debattartiklar, samtal med politiker och för kommande rekommendationer till remissinstanser, regering och riksdag.
  • Vi har skapat en antologi, som ytterligare fördjupar kunskaperna om den framtida medievärlden.
  • Vi har inhämtat information från de nordiska PS-företagen – på plats i Köpenhamn och Oslo och etablerat kontakt med vår motsvarighet i London.
  • Vi har haft överläggningar med ordföranden och ledamöterna i den statliga ps-utredningen och med tjänstemän på Kulturdepartementet

Vårt arbete startade i mars 2023 och vi har bl a genomfört nio seminarier med kunniga gäster:

17 april: Analys av Public Servicekommitténs direktiv

30 maj: Är Public Service en generationsfråga?

12 september: Hur kan Public Service oberoende stärkas?

9 oktober: Hur ska Public Service nå ut i den nya digitala världen?

7 november: Striden mellan SVT och Tidningsutgivarna

4 december: Ekonomiska utsikter för Public Service

17 januari: Hearing om organisation

12 februari: AI/digitalisering 3.0

25 mars: Presentation av rapporten ”Viktigare än någonsin – ett starkare Public Service”

Rulla till toppen