Om oss

Styrelse

Christina Jutterström, ordförande

Kerstin Brunnberg, Jan Petersson, Ester Pollack och Tjia Torpe, ledamöter

Allan Larsson och Jan Scherman, suppleanter

Styrgrupp

Christina Jutterström, ordförande

Kerstin Brunnberg, vice ordförande

Allan Larsson, Jan Petersson och Jan Scherman, ledamöter

Rådgivande kommittén

Julia Agha, VD Alkompis
Peter Danowsky, expert på tryckfrihet och medierätt
Lotta Fogde , ledamot i Sveriges radios styrelse 2013-2014
Johan Fyrberg, VD Studieförbundet Vuxenskolan
Maria Groop Russel, VD Dramaten, SVT 1990-2018
Lars Ilshammar, biträdande riksbibliotekarie 2013-2022
Ove Joanson, ordförande i ägarstiftelsen för public servicebolagen 2012-15, fd VD och ordförande för Sveriges Radio
Allan Larsson, ordförande i SVT 2000-2005
Anders Lindström, vice ordförande i SVT 2000-2005
Anders Ljunggren, enmansutredare, Radio och TV i allmänhetens tjänst, 2000
Cecilia Magnusson, vice förbundsordförande för Medborgarskolan, 2018 ff
Cecilia Malmström, EU-kommissionär 2010-2019
Christer Nylander, ordförande i Riksdagens Kulturutskott 2018-2022
Leif Pagrotsky, kulturminister 2004-2006
Ester Pollack, professor emerita, Institutionen för mediestudier, Stockholms universitet
Jan Scherman, VD för TV4 2001-2011
Ulrica Schenström, VD tankesmedjan Fores 2020 ff
Jannike Tillå, Internetstiftelsen, 2016 ff
Tjia Torpe, förbundschef Studiefrämjandet 2009-2013
Anne-Margrete Wachtmeister, chef för Europaparlamentets TV-tjänst 2004-2009
Bengt Westerberg, vice statsminister 1991-1994
Åsa Wikforss, ledamot av Svenska Akademin, 2019 ff.

Rulla till toppen