Göran Hägglund i Dagens Media: ”Jag tycker att vi ska vara glada för att Skuggutredningen finns.”

I en artikel i Dagens Media den 19 juni intervjuas både Göran Hägglund och Christina Jutterström om hur arbetet i Public service utredningen och respektive OPS parallellutredning går.

Utredaren Göran Hägglund välkomnar från sin sida OPS, eller det han kallar ”skuggutredningen” och säger till Dagens Media att ”Ju fler som engagerar sig i public service villkor och roll desto bättre, för det här är centrala frågor för Sverige – i alla tider och inte minst nu.”

Han resonerar vidare om utmaningen med att utredningen har att förhålla sig till ett 8-årigt sändningsavtal, samtidigt som medieutvecklingen går fort och att stödet för Public service är ojämnt fördelat, inte minst med lågt förtroende från SD:s väljare.

Christina Jutterström säger till Dagens Media att parallellutredningen inte ska ses som ett bristande förtroende för den parlamentariskt tillsatta utredningskommittén, utan som en reaktion mot de krafter som vill ha ett smalt Public Service.

”Vi vill se till och verka för ett brett och oberoende public service även i fortsättningen, säger Christina Jutterström till DagensMedia. Och vi menar att det är viktigt att public service får fortsätta
utvecklas i en digitaliserad värld, säger hon och fortsätter: – vårt mål är att presenterat ett visionärt public service som ska vara attraktivt för våra barn och barnbarn. Där ingår också finansieringsfrågan
och en ny organisationsform.

Läs hela artikeln i Dagens Media här (kräver prenumeration)

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Rulla till toppen