Ett oberoende Public service

Stärk public service

Vi vill engagera alla som delar vår syn på nödvändigheten att förstärka public service. Vi gör det inte i första hand för omsorg om public service som institution, utan för alla medborgares rätt till fri och oberoende radio och tv med bredd och mångfald i programutbudet.

Stärk journalistiken i hela landet

Det behövs mer, inte mindre lokal journalistik. SVT:s och SR:s satsningar med ett 50-tal redaktioner vardera utanför Stockholm är lovvärda. Många av landets 290 kommuner saknar egen självständig lokal journalistik, sedan tidningar rationaliserat bort många lokalredaktioner. Här kan public service vända strömmen.

Stärk den tekniska mångfalden

Public service måste finnas på de distributionsplattformar där mediekonsumenterna befinner sig. Public service digitala tjänster är en för landet mycket viktig publicistisk motvikt till algoritmstyrda och polariserande sociala medier utan ansvariga utgivare.

Stärk självständigheten

Det lagliga skyddet för ett oberoende public service är svagt. Med en rösts övervikt kan riksdagen avskaffa finansieringen av public service och därmed skrota SVT, SR och UR. Public service måste göras helt oberoende genom att befrias från personer med pågående politiska uppdrag.

Rulla till toppen