Vår uppgift


Ja till ett starkare och bredare uppdrag för Public Service, nej till begränsning och politisering. Det är budskapet från Föreningen Oberoende Public Service (OPS), inför utredningen om nästa sändningstillstånd för radio och TV.
Föreningen har tillsatt en utredningskommitté som kommer att bedriva ett parallellt utredningsarbete för Oberoende Public Service , med centrala frågor i kommande sändningstillstånd. Arbetet kommer att bedrivas under stor öppenhet för att ge alla som är intresserade insyn i arbetet och tillgång till analyser och förslag.
Detta är ett unikt initiativ i svenskt utredningsväsende. Syftet är att redan från början bredda perspektiven och tillföra extern kompetens och medborgerligt inflytande i en viktig parlamentarisk utredning.

Rulla till toppen