Vår utredning

  1. Uppdraget

Uppdraget till utredningen är att skapa en alternativ vision för Public Service än den som regeringens utredning kommer att arbete med. Syftet är att stärka oberoendet och att bredda och förstärka Public Service uppdrag. Vi kommer även att utreda Public Service organisation och finansiering. Utredningen ska vara både visionär och konkret. Den behöver inte vara heltäckande utan kan och bör fokusera på de frågor som är av särskild vikt för oberoendet och det breddade uppdraget.

2. Arbetsformer

 Styrgruppen genomför seminarier till vilka alla medlemmar i den rådgivande kommittén inbjuds att delta, som regel två seminarier per halvår. Styrgruppen kan därutöver organisera arbetsgrupper i specifika frågor och engagera rådgivare med speciell kompetens/intresse i respektive fråga, Styrgruppen kan därutöver inbjuda experter inom områden av stor betydelse för uppdraget, t ex grundlagsfrågor, yttrandefrihet, mediestrategi, teknikutveckling mm.

3.  Publicitet

Utredningen/projektet har till syfte att påverka opinion till förmån för en oberoende och stärkt public service och ska därför bedriva arbetet med stor öppenhet. Medlemmar i den rådgivande kommittén är fria att delta i den offentliga debatten och göra personliga inlägg

Utredningsmaterial ska i princip göras tillgängligt för publicering och offentlig debatt med undantag för material som fortfarande är under arbete.  Slutrapporten ska ges största möjliga publicitet med särskilda event för remissinstanserna. 

Rulla till toppen