Vår verksamhet


Kommittén för Oberoende Public Service kommer att driva ett parallellt utredningsarbete i förhållande till regeringens utredning. Den kommer att arbeta självständigt, oberoende av statlig finansiering, för att bedriva opinionsbildning för ett stärkt och oberoende public service.
Föreningen kommer att ge
a) ledamöterna i regeringens kommitté fördjupad analys och konkreta förslag
b) remissinstanserna en samlad analys av de centrala frågorna inför det kommande tillståndet för public service
c) ett remissyttrande till kulturdepartementet över förslagen från regeringens public service utredning
d) skriftliga förslag till Riksdagens kulturutskott om hur riksdagen kan stärka public service oberoende och bredda uppdraget.
Föreningen Oberoende Public Service kommer att bjuda in forskare att bedriva följeforskning kring denna nya form av demokratisk påverkan på politiska processer.


Vi kommer fortlöpande att publicera diskussionsunderlag och rapporter från vårt arbete för att stimulera den offentliga debatten och skapa största möjliga insyn i det pågående utredningsarbetet om public service. Vi kommer att fokusera på följande frågor:

  • Omvärldsanalys, utveckling av medier och marknader, internationellt och i Sverige
  • Public service oberoende i förhållande till statsmakter och politiska partier
  • Uppdraget för public service
  • Samarbete för att stärka lokal journalistik
  • Finansieringen av public service
Rulla till toppen