Jan Helin i Dagens Media: ”Hur ska framtidens public service bäst nå publiken?”

Dagens teknologi har gjort medborgarens mediekonsumtion i allt högre utsträckning ickelinjär och multimedial. Det kräver två saker av framtidens public service, skriver SVT:s mediedirektör Jan Helin i ett inlägg i Dagens Media och tar avstamp i en snabbanalys av SVT:s publikgenomslag 2022.

1. Insikter om publikens ändrade användarbeteenden för utveckling av relevant utbud och form. Därför är de mätmetoder som ovan kommenterats centrala.

2. Ett sändningstillstånd som utgår ifrån insikter om att det samhälleliga värdet av public service-medier är själva oberoendet och skapandet av gemensamma upplevelser, inte att allt utbud faller alla i smaken. Och insikt om att detta oberoende, problematiskt nog, inte längre kan kopplas till en obsolet distributionsteknik i form av ett marknät som mindre än 20 procent av svenska folket är beroende av för att ta del av SVT. 

Läs hela artikeln i Dagens Media här.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Rulla till toppen