Hur kan Public Service oberoende stärkas?

Det tredje seminariet i vår alternativa utredning ägde rum måndagen den 11 september och handlade om Public Service oberoende av politiska, ekonomiska och andra maktsfärer. Inbjudna var medlemmarna i vår rådgivande kommitté.

Förvaltningsstiftelsens ordförande Helena Stålnert inledde och därefter kommenterade Mia Edwall-Insulander, generalsekreterare i Advokatsamfundet, Nils Funcke, journalist och yttrandefrihetsexpert, samt Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi.

Rulla till toppen